29.12.2017 13:53:00

Ray Sigortadan“Trink Kira Sigortası”

Ray Sigortanın Kira kaybını önleyen bir ürünü olduğunu biliyor muydunuz? Bu ürün sayesinde Trink Kira Sigortası kirasını alamasanız dahi uğradığınız ya da uğrayacağınız maddi zararlar karşılanıyor.

Ray Sigorta Paketi

Trink Kira Sigortası ürünü aşağıda belirtilen durumları güvence altına alır;
Kira Kaybı Teminatı
Hukuki Masraflar Teminatı
Fatura Ödeme Teminatı
Aidat Giderleri Teminatı

Trink Kira Sigortası Detayları

Kira Kaybı Teminatı: Kiracı kira bedelini ödemesini herhangi bir sebep dolayısıyla yerine getirmezse, Trink Kira Poliçesi kapsamında ortaya çıkan kira gelir kaybı, poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır (aylık maksimum 10.000 TL'ye kadar).

Hukuki Masraflar Teminatı: Kiracı kiraladığı meskenle ilgili sözleşmeden doğan kira bedelini ödeme yükümlülüğünü herhangi bir sebeple yerine getirmezse, kiralayanın kiracı aleyhine yönelttiği her türlü alacak talepleri, icra takipleri ve/veya alacak/tahliye davalarında avukatlık, hukuki danışmanlık, vekâlet ücretleri ile dava harç ve giderleri sigortacı tarafından poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar ve Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesi dikkate alınarak teminat altına alınır.

Fatura Ödeme Teminatı: Riziko adresinde kurulu bulunan, ödenmeyen elektrik, su, doğalgaz vb. faturalara ait giderler poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınmıştır. İlgili kurumlar tarafından yapılan ya da yapılacak olan açma kapama ve abonelik bedelleri teminata dâhil değildir.

Aidat Giderleri Teminatı: Riziko konusu taşınmazın bulunduğu apartman/siteye ait aidat giderleri, kiracının kira sözleşmesi süresince ödemediği durumlarda poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.